Søren 
 Pedersen
 
  Ane 
 Olesdatter
 


  Heinrich Gehrcke   
Ane Sørensen
 
  Søren Hansen    Margrethe Hansen 
 
Johan Gehrcke
 
 
Hansine Gehrcke
 


 
Karen Gehrcke 
Karl Nielsen  

 Edith 
 Nielsen
 
 Stella 
 Nielsen
 
 Eigild 
 Nielsen
 
 Ruben 
 Nielsen
 
 Ingerlise 
 Kaj
 
 
Orla 
 Gehrcke
 

    Helle   
   Kofoed
    Ebbe   
   Nielsen

    Lena   
   Lind

    Jan   
   Nielsen
    Sara   
   Nielsen

   
Morten   
   Gehrcke

    Tina   
   Joelsen
    Laila   
   Svalekjær

    Flemming   
   Gehrcke
    Karen   
   Gehrcke