Søren 
 Pedersen
 
  Ane 
 Olesdatter
 


  Heinrich Gehrcke   
Ane Sørensen
 
  Søren Hansen    Margrethe Hansen 
 
Johan Gehrcke
 
 
Hansine Gehrcke
 


 
Aage Gjerke 
Louise Gjerke  

 
Benno 
 Gjerke
 

   
Annette   
   Lemming
   
Vibeke   
   Worsøe
   
Susanne   
   Gjerke