Ellen Nielsen 

 
Ingrid 
 Lindgreen
 

   
Kurt   
   Lindgreen
    (dødfødt)   
   Lindgreen